Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

KWORKER

Zarządzanie czasem pracy pracowników oraz projektami

KWorker to bardzo rozbudowany system zarządzania pracownikami oraz ich obecnościami dla biur pośrednictwa pracy, dla firm wynajmujących pracowników, nie tylko sezonowych, a także dla każdej firmy chcącej kontrolować i monitorować pracę osób zatrudnionych.

Oprogramowanie składa się z dwóch systemów:

UMOWY

Webowy panel do zarządzania pracownikami i ich projektami.

SYSTEM REJESTRACJI

System kontroli czasu pracy z czytnikiem kart.

Worker in front of a production site

POŚREDNICTWO PRACY

Dzięki webowemu rozwiązaniu administrator ma możliwość dodawania zleceń (pracy, np. zbiór truskawek, budowa statku w stoczni, budowa budynku), do którego rekruterzy (biura pośrednictwa pracy, osoby odpowiedzialne za poszukiwanie pracowników) poszukują i przydzielają osoby wykwalifikowane. Wszystkie informacje na temat pracowników, ich dokumenty oraz obecności znajdują się w jednym systemie.

Young woman discussing during a job interview at office

KONTROLA PRACOWNIKÓW

System jest również idealnym rozwiązaniem służących do kontrolowania czasu pracy osób zatrudnionych oraz czasu poświęconego na dane zadanie w firmie.

UŻYTKOWNICY

3 rodzaje użytkowników:

  • Administrator – dodaje i zarządza zleceniami.
  • Rekruter (osoba odpowiedzialna za rekrutację, biura pośrednictwa pracy) – dodaje pracowników i przydziela ich do zadań.
  • Pracownik – osoba wykonująca dane zadanie.

BAZA PRACOWNIKÓW

W systemie zawarte są wszystkie informacje na temat danego pracownika, jego dokumenty, umowy i wiele innych informacji.

BAZA DOKUMENTÓW

Użytkownik może sam dodawać dokumenty, które są automatycznie wypełniane danymi wprowadzonymi do systemu, np. kwestionariusz, umowa o pracę, umowa do banku, zakwaterowanie itp.

BAZA LOGÓW

Dokładne dane dotyczące czasu pracy pracowników.

GALERIA

CO O NAS MYŚLĄ?

REFERENCJE