Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

KWPARKING

Oprogramowanie do zarzadzania parkingiem

Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania parkingiem (miejscami parkingowymi, wjazdówkami oraz klientami).

Program parkingowy został stworzony z myślą o właścicielach i pracownikach parkingów, aby ułatwić im pracę i zaoszczędzić czas przy przyjmowaniu nowych klientów.

KWPARKING DEMO

Wersja demonstracyjna (ograniczona do 6 wjazdów i wyjazdów).

KWPARKING STANDARD

Wersja pełna jednostanowiskowa działająca na bazie danych zainstalowanej na Państwa komputerze.

KWPARKING PRO

Pełna wersja działająca na internetowych bazach MySQL i MS SQL, co umożliwia pracę na tych samych danych na wielu stanowiskach jednocześnie.

Podstawowe funkcje oprogramowania:

  • tworzenie planu parkingu (poziomy, sektory oraz miejsca numerowane za pomocą liczb lub liter alfabetu) wraz z jego graficzną prezentacją (możliwość wczytania zdjęcia z planem parkingu, na którym będą przedstawione kategorie wjazdówek),
  • tworzenie kategorii wjazdówek: parking godzinowy (z elastycznymi cenami w zależności od czasu przebywania na parkingu lub godziny zegarowej), parking dobowy (samodzielne decydowanie o godzinach obowiązywania), parking darmowy (możliwość ustawienia kilkuminutowego darmowego postoju dla wszystkich pojazdów), abonament (miesięczny, sezonowy), ryczałty,
  • zarządzanie wjazdami i wyjazdami pojazdów,
  • zarządzanie szlabanami, pętlami oraz kamerami do odczytywania numerów rejestracyjnych,
  • zarządzanie pojazdami wraz z danymi właścicieli,
  • możliwość ustawienia trybu nocnego,
  • moduł fiskalny (wystawianie rachunków, połączenie z kasą fiskalną),
  • zarządzanie pracownikami (ustawienie zmian oraz praw dostępu do programu).