Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

KWUMOWA

Zarządzanie zamówieniami publicznymi szpitali

KWUmowa to oprogramowanie przeznaczone do administracji zamówień publicznych.

KWUmowa bazuja na trzech podstawowych modułach:

UMOWY

Dodawanie, edycja oraz kontrola stanu zrealizowania umów z dostawcami, umowy serwisowe i dzierżawy.

ZAMÓWIENIA

Zarządzanie zamówieniami na podstawie umów zapisanych w bazie, dodawanie asortymentu oraz łączenie go w grupy.

RAPORTY

Wydruki raportów zamówień oraz stanu umów z wybranego okresu czasu.

Podstawowe funkcje oprogramowania:

  • Zarządzanie zamówieniami publicznymi na podstawie umów oraz zamówień zgodnych z aktualnym standardem, obsługa umów serwisowych i dzierżawy.
  • Wprowadzenie własnej bazy asortymentu, łączenie go w grupy oraz dokonywanie zamówień w obrębie określonej na umowie kwocie.
  • Tworzenie raportów stanu wybranych omów lub ich grup w wybranym okresie czasu.
  • Import asortymentu z umów na podstawie szablonowego pliku w standardzie .csv (plik testowy, obsługiwany przez MS Excel oraz Opem Office).
  • Moduł praw i ograniczeń dostępu użytkowników.
  • Kontrola wprowadzanych zmian w zamówieniach i umowach.

Galeria

CO O NAS MYŚLĄ?

REFERENCJE