Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

KSZKOL

Administracja szkoleń i ich uczestników

KSzkol to oprogramowanie przeznaczone do administracji szkoleń i zarządzania uczestnikami.

KSzkol to między innymi:

ARCHIWIZACJA

Gromadzenie i archiwizacja danych dotyczących typów szkoleń i osób ich uczestniczących.

WYDRUKI

Wydruki zaświadczeń i dyplomów dzięki wbudowanemu edytorowi tekstu.

PRZYPOMNIENIA

Przypomnienia o terminach rozpoczęcia i upływ końca ważności każdego szkolenia.

GALERIA